مسئولیت اجتماعی شرکت

ما مسئولیت خود در قبال کارکنان و برنامه های کاری را کاملا جدی می گیریم. در اددرحیل، سیاست ما در قبال جامعه، جزئی مهم از ارزش های بنیادین ماست.

این سیاست از این قرار است:

کیفیت:

هدف ما جلب رضایت کامل مشتری است. برای تحقق این هدف تمام برنامه ریزی ها و تدابیر داخلی شرکت را در همین راستا طراحی می کنیم. از همین روست که تلاش می کنیم به یک نظام کیفی هماهنگ دست یابیم.

معنایش این است که...

ما مسئولیت داریم اطمینان حاصل کنیم که همه کارکنانی که می توانند روی کیفیت کار ما اثر داشته باشند، از وظایف خود در چارچوب استانداردهای ما آگاه باشند و در مقابل ما نیز منابع کافی برای تحقق این استانداردها را در اختیارشان بگذاریم.

حداکثر تلاش ما بر این است که از همان گام نخست، محصولاتی رضایت بخش تولید کنیم و اطمینان حاصل کنیم که هر گونه مشکل احتمالی در کوتاه ترین زمان و به حرفه ای ترین شکل ممکن برطرف شود. همه کارکنان تشویق می شوند که در جهت پیشرفت نظام کیفی شرکت، محصولات و خدمات آن بکوشند.

دستیابی به این هدف با بررسی شکایات و نارضایتی مشتریان، کنترل عملکرد تامین کنندگان ملزومات، و با اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، و نظارت بر موثر واقع شدن آنها سنجیده خواهد شد.

ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این سیاست در تمامی سطوح شرکت درک، اجرا و حفظ شود، و التزام به نظام و فرایندهای کیفی یکی از شرایط استخدامی شرکت ما خواهد شد.

ما برای نجات سیاره مان برنامه داریم.

زیست محیطی

همچون هر شرکت مسئولیت پذیر دیگر، ما نیز به اهمیت پاسداری از محیط زیست واقفیم.

نیت ما این است که از طریق تدابیر کسب و کاری که کارکنان خود را به آنها تشویق می کنیم و نیز محصولاتی که عرضه می کنیم، در راستای داشتن محیط زیستی بهتر حرکت کنیم.

ماموریت زیست محیطی ما عبارت است از:

جلوگیری از آلودگی و به حداقل رساندن تاثیر فعالیت های ما بر محیط زیست در حوزه ارائه خدمات و در صورت امکان، فعالیت دیگران در حوزه بکارگیری این خدمات.

به عنوان بخشی از سیاست زیست محیطی شرکت، ما متعهد هستیم که:

 • با بکارگیری فناوری هایی که مصرف انرژی و مواد را به حداقل برسانند، ضایعات را در تمامی جنبه های کسب و کار خود کاهش دهیم.
 • با آموزش و ارتباطات موثر در تمام سطوح، اطمینان حاصل کنیم که کارکنانمان نقش خود که در تحقق اهدافمان را درک کنند.
 • اطمینان حاصل کنیم که تامین کنندگان ما کاملا نسبت به این سیاست آگاه باشند و از آنها نیز بخواهیم تدابیر مشابهی اتخاذ کنند.
 • اطمینان حاصل کنیم که هر جا ممکن باشد، محصولاتی که می فروشیم قابل بازیافت باشند و موادی که بکار می بریم بازیافت شوند.
 • در تمامی دفاتر منطقه ای دست کم با قوانین و مقررات محلی، کشوری و قوانین اتحادیه اروپا منطبق باشیم.

شرکت ما مصمم است در سال 2011/2010 گواهی ISO14001 را دریافت کند؛ بخشی از این فرایند شامل راه اندازی و اعمال یک سامانه مدیریت زیست محیطی مناسب (EMS) است.

آنچه ما انجام خواهیم داد:

 • بر کاربرد آب و انرژی خود و ضایعاتی که از طرف ما به محل های دفن زباله ارسال می شود نظارت خواهیم داشت.
 • ضایعات را با تاکید بر کاربری مجدد و بازیافت به حداقل خواهیم رساند و تامین کنندگان و مشتریان خود را نیز به اتخاذ سیاست هایی مشابه تشویق خواهیم کرد.
 • با انتخاب و کاربری دقیق خودروهای شرکت، تاثیر خود بر محیط زیست را به حداقل خواهیم رساند.
 • اطمینان حاصل خواهیم کرد که عملکرد زیست محیطی کسب و کار ما تحت نظارت باشد و به طور مرتب نسبت به اهداف با ارزشمان سنجیده شود.
 • کارکنان خود را به شکلی مسئولانه درگیر مقولات زیست محیطی خواهیم کرد

ضایعات کربنی (گازهای گلخانه ای)

اددرحیل متعهد است که هر جا امکان آن باشد، تاثیر زیست محیطی خود را به حداقل برساند.

تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد کلی شرکت را تشکیل خواهند داد و به ما کمک خواهند کرد عملکرد عملیاتی خود را ارتقا بخشیم و از میزان ضایعات آلوده کننده زمین، آب و هوا بکاهیم.

 هدف ما این است که ظرف یک بازه زمانی واقع گرایانه و ممکن، میزان ضایعات کربنی ناشی از فعالیت های شرکت را به صفر برسانیم.

تاریخ دستیابی به چنین هدفی را مدیران پس از تحلیل همه عملیات های کسب و کار شرکت، تعیین خواهند کرد.

به منظور دستیابی به هدف به صفر رساندن گازهای گلخانه ای ناشی از شرکت:

 • ما با همه قوانین  و مقررات کنونی در حوزه انرژی منطبق خواهیم بود و سعی خواهیم از این قوانین هم گامی فراتر بر داریم.

 • ضایعات را به حداقل خواهیم رساند و بازیافت و کاربری محصولات بازیافت شده را تبلیغ خواهیم کرد تا به کاهش میزان ضایعات ارسالی به محل های دفن زباله کمک کنیم.
 • به نمایندگی از مشتریان، به تبلیغ و طراحی تجهیزات صرفه جو در مصرف انرژی و در نتیجه کاهنده گازهای گلخانه ای ادامه خواهیم داد
 • تلاش خواهیم کرد آگاهی و مسئولیت پذیری زیست محیطی  را در میان کارکنان و سایرین بالا ببریم و دائما در صدد ارتقای عملکرد زیست محیطی شرکت باشیم.
 • به منظور کاهش حجم سفرها، به شکل فعالانه از ویدیو کنفرانس استفاده خواهیم کرد.
 • فواید بالقوه به صفر رساندن گازهای گلخانه ای را ارزیابی خواهیم کرد.

اقداماتی که تاکنون به مرحله اجرا رسانده ایم عبارتند از:

 • لحاظ کردن مقولات زیست محیطی در کلیه جنبه های فرایندهای تصمیم گیری
 • سیاست خرید منابع پایدار
 • نصب و راه اندازی تجهیزات کم مصرف و در نتیجه کاهنده آلاینده های کربنی در تمام سطوح شرکت
 • سیاست خودروهای اشتراکی
 • برآورد و اکتساب خودروهای کم مصرف

این سیاست مسئولیت ها و فرایندهای منتهی به تحقق اهداف فوق الذکر شرکت را در تمام جنبه های فعالیت های آن به روشنی مشخص کرده است؛ نتیجه همه این اقدامات و تدابیر نیز عملکرد بهتر زیست محیطی و کاهش ضایعات دی اکسید کربن و متان در فعالیت های شرکت خواهد بود.

ایمنی و سلامت

سیاست کلی ما از این قرار است:

 • تامین نظارت کافی بر خطرات بهداشتی و ایمنی ناشی از فعالیت های کاری ما
 • مشاوره با کارکنان در خصوص مواردی که سلامت و ایمنی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد
 • تامین و نگهداری کارخانه ها و تجهیزات ایمن
 • حصول اطمینان از کاربری ایمن مواد
 • تامین اطلاعات، دستورالعمل و نظارت برای کارکنان
 • حصول اطمینان از توانایی همه کارکنان نسبت به وظایف محوله و ارائه آموزش کافی به آنان
 • پیشگیری از حوادث و موارد بیماری ناشی از محیط کار
 • حفظ شرایط کاری ایمن و بهداشتی
 • مرور و بررسی مجدد این سیاست در صورت لزوم و در نتیجه مصاحبه های منظم با کارکنان

اصول اخلاقی

اصول اخلاقی ما در قالب ارزش های مطلوب انسانی و مدیریتی قرار دارند.

رهبری

ما اصل رهبری را با نگاهی به تمرکز روی بهره گیری از فرصت های موجود و مقابله با چالش ها تعریف می کنیم.

خدمات مشتریان

ما متعهد هستیم که موفقیت خود را با ارائه خدمات بی نظیر برای مشتریان از طریق دستیابی، ارائه و حفظ عالی ترین استانداردهای کیفی و خدمات و محصولات مقرون به صرفه، محک بزنیم.

نیروی انسانی

استخدام منصفانه، عملکرد بهتر، ترفیع و کیفیت زندگی بالاتر برای کارکنان از تعهدات ماست. هر یک از کارکنان خواهد توانست در راستای اهداف مشترک بین تمام کارکنان شرکت و با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، به پتانسیل خود فعلیت کامل ببخشد.

مشارکت کارکنان

ما متعهد به تامین محیط کاری خوبی هستیم که رفاه، برابری، عزت و احترام را در تمام سطوح فرهنگی متنوع کارکنان ارتقا بخشد.

عالی ترین خدمات

ما در تمام کسب و کارهای خود با رویکردی متمرکز، خدماتی بی نظیر و با تمام وجود ارائه می کنیم.

مشارکت اجتماعی

مشارکت و حمایت فعال از ابتکاراتی که به سود جامعه ای که در آن کار می کنیم هستند.

اخلاق کسب و کار

اخلاق کسب و کار ما بر مبنای صداقت، اعتماد و تعهد به تحقق به اهداف سازمانی استوار است.

خانه I حقوقی I اعتبارات I گارانتی I مطبوعات I شرایط استفاده I حریم خصوصی I کوکی ها I نقشه سایت I تماس
Copyright © 2013-2014 Adder Hill. All rights reserved.